słabe opady deszczu
sobota
Reklama
pixabay
Będzie można usunąć azbest z gminą Mstów
28 czerwca 2023 r. | 12:21
0

Urząd Gminy Mstów poinformował, że Gmina Mstów w 2023 roku ma możliwość ubiegania się o pozyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”).

W związku z powyższym ogłasza się nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych. W pierwszej kolejności usuwane będą pokrycia o najwyższym stopniu uszkodzenia.

>> Nabór wniosków nie obejmuje przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Nabór tych wniosków będzie prowadzony w późniejszym terminie.
>> Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu czy też montażu nowego pokrycia.

>> Wszyscy zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest w 2023 r. winni złożyć wniosek z kompletem dokumentów do dnia 03.07.2023 roku.
Do wniosku należy dołączyć:
- kolorowe zdjęcie wyrobów zawierających azbest (eternitu), wraz z opisem zawierającym dokładny adres posesji oraz danymi składającego wniosek,
- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
- w przypadku, gdy prawo własności do nieruchomości posiada kilka osób, należy dołączyć pisemną zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Druki wniosków oraz druki oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania odpadów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy w Mstowie oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Mstowie. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *