słabe opady deszczu
sobota
Reklama
Gminny Punkt Konsultacyjny w Mstowie
02 lutego 2023 r. | 10:21
0

Urząd Gminy Mstów poinformował o możliwości skorzystania z Gminnego Punktu Konsultacyjnego, który znajduje się w urzędzie.

W Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie osób uzależnionych od alkoholu / substancji psychoaktywnych, a także ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Do zadań Punktu należy w szczególności:
1) motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;
2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia;
3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie informacji o możliwościach powstrzymywania przemocy, stosownego wsparcia i pomocy.

>> W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym przyjmuje psycholog w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 8.30 do 11.30.

>> Na wizytę można umówić się telefonicznie bezpośrednio u psychologa pod nr telefonu 507 256 596 lub poprzez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie po nr telefonu 34 328 4005 w. 46 lub 47.

>> W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, mieszkańcy Gminy Mstów mają możliwość umówienia się na konsultacje telefoniczne pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.

Harmonogram terminów dyżurów w roku 2023:

Miesiąc: Dzień miesiąca: Godziny otwarcia:
Luty 3; 17 8.30 – 11.30
Marzec 3; 17
Kwiecień 7; 21
Maj 5; 19
Czerwiec 2; 16
Lipiec 7; 21
Sierpień 4; 18
Wrzesień 1; 15
Październik 6; 20
Listopad 3; 17
Grudzień 1; 15


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *