słabe opady śniegu
-3°
środa
Reklama
Gminny Punkt Konsultacyjny w Mstowie
02 lutego 2022 r. | 12:11
0

Informujemy, iż mieszkańcy Gminy Mstów mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, znajdującym się w Urzędzie Gminy Mstów przy ul. Gminnej 14.

W Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie osób uzależnionych od alkoholu / substancji psychoaktywnych, a także ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Do zadań Punktu należy w szczególności:

1) motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;
2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia;
3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie informacji o możliwościach powstrzymywania przemocy, stosownego wsparcia i pomocy.

>> W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym przyjmuje psycholog w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 8.30 do 11.30.

>> Na wizytę można umówić się telefonicznie bezpośrednio u psychologa pod nr telefonu 507 256 596 lub poprzez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie po nr telefonu 34 328 4005 w. 46 lub 47.

>> W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, mieszkańcy Gminy Mstów mają możliwość umówienia się na konsultacje telefoniczne pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.

Harmonogram terminów dyżurów w roku 2022: 

Miesiąc: Dzień miesiąca: Godziny otwarcia:
Luty 4; 18 8.30 – 11.30
Marzec 4; 18
Kwiecień 1; 15
Maj 6; 20
Czerwiec 3; 17
Lipiec 1; 15
Sierpień 5; 19
Wrzesień 2; 16
Październik 7; 21
Listopad 4; 18
Grudzień 2; 16

Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub innych członków rodziny. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *