zachmurzenie duże
piątek
Reklama
Gminny Punkt Konsultacyjny
16 sierpnia 2022 r. | 12:15
0

Mieszkańcy Gminy Mstów mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w Urzędzie Gminy Mstów przy ul. Gminnej 14.

W Punkcie jest świadczona pomoc psychologiczna oraz udzielane wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu / substancji psychoaktywnych, a także ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Do zadań Punktu należy w szczególności:
1) motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;
2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia;
3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie informacji o możliwościach powstrzymywania przemocy, stosownego wsparcia i pomocy.

>> W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym psycholog przyjmuje w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 8.30 do 11.30. W sierpniu wyjątkowo punkt będzie czynny w pierwszy i czwarty piątek miesiąca.
>> Na wizytę można umówić się telefonicznie bezpośrednio u psychologa pod nr telefonu 507 256 596 lub poprzez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie pod nr telefonu 34 328 4005 w. 46 lub 47.
>> W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, mieszkańcy Gminy Mstów mają możliwość umówienia się na konsultacje telefoniczne pod numerami telefonów wskazanymi powyżej.

Harmonogram terminów dyżurów w roku 2022:

Miesiąc: Dzień miesiąca: Godziny otwarcia:
Sierpień 5; 26 8.30 - 11.30
Wrzesień 2; 16
Październik 7; 21
Listopad 4; 18
Grudzień 2; 16

UG MstówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *