zachmurzenie duże
16°
12°
czwartek
Reklama
Będą nowe ulice w Jaskrowie, Brzyszowie i Krasicach
12 czerwca 2020 r. | 12:36
1

W poniedziałek 22 czerwca odbędzie się sesja Rady Gminy Mstów, podczas której radni nadadzą nowe nazwy ulicy w Brzyszowie, Jaskrowie i Krasicach. Sesja ta będzie również wyrazem uznania przez radnych dla wójta, który kolejny raz otrzyma bez słowa krytyki absolutorium.

Początek o godz. 12:00.

porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XVI, XVII, XVIII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia
Gminy Mstów.
8.Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie za 2019 rok.
9.Debata nad Raportem o stanie Gminy Mstów za 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mstów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2019 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mstów.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie gminy Mstów w miejscowości Brzyszów nazwy „Brzozowa”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie gminy Mstów w miejscowości Jaskrów nazwy „Lawendowa”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie gminy Mstów w miejscowości Krasice nazwy „Wrzosowa”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/188/2012 Rady Gminy Mstów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i
dworców na terenie Gminy Mstów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w gminie Mstów.
17.Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Mstów w przedmiocie planowanego utworzenia rezerwatu przyrody „Gąszczyk”.
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mstów na rok szkolny 2020/2021.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XV/120/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
20.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej w 2020 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z
zakresu ochrony środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Mstów, realizowanych przez
osoby fizyczne.
21.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.
22.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
23.Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Będą nowe ulice w Jaskrowie, Brzyszowie i Krasicach”

 1. Wacek pisze:

  Będzie na sesji:
  ,,16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w gminie Mstów.”
  ….zapomnieli napisać bidoki gdzie ten ,, obszar”jest zlokalizowany i… czyj jest ten obszar? Bo po co za dużo pisać…
  Pewnie znowu jakaś prywatna potrzeba znajomków.

  2
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *