zachmurzenie duże
-3°
środa
Reklama
Będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Wancerzowie
29 lipca 2020 r. | 10:00
4

Do końca lipca mieszkańcy mogą wypowiadać się w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w gminie Mstów, w miejscowości Wancerzów.

Przedmiot projektu dokumentu określony został w Uchwale Nr XIX/153/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 22 czerwca 2020 r.

Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni ok. 2,0000 ha zlokalizowanego w miejscowości Wancerzów w gminie Mstów. Projekt uchwały jest związany z wnioskiem podmiotu, któremu przysługują prawa do nieruchomości zlokalizowanej w granicach obszaru objętego opracowaniem. Wnioskodawca zainteresowany jest prowadzeniem działalności gospodarczej, której zakres wykracza poza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów w granicach sołectwa Wancerzów, przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/260/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 16 maja 2017 r. Stworzenie warunków prawnych dla rozwoju działalności gospodarczych na terenie gminy daje szansę na zwiększenie jej atrakcyjności, stworzenie nowych miejsc pracy oraz dodatkowe wpływy do budżetu gminy.

Celem opracowania jest korekta obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kierunek potencjalnych zmian dotychczasowych ustaleń planu miejscowego określa obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów, przyjęte Uchwałą Nr XXIII/175/2012 Rady Gminy Mstów z dnia 29 czerwca 2012 r. Przewiduje się uwzględnienie obowiązujących ustaleń planu miejscowego, w zakresie zgodnym z ww. studium. Studium ustala elastyczne ramy dla rozwiązań planu miejscowego, zawiera rozwiązania schematyczne, ogólne, systemowe, służące ukierunkowaniu działań organów wykonawczych gminy; nie zawiera rozwiązań szczegółowych (właściwość planu miejscowego). Plan miejscowy nie może naruszać zapisów studium. Rolą planu miejscowego jest uszczegółowienie polityki przestrzennej, a nie – przeniesienie zapisów studium wprost do planu miejscowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mstów.

Uchwałę w tej sprawie znajdziecie TUTAJ.4 odpowiedzi na “Będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Wancerzowie”

 1. Działeczka pisze:

  O ile mi wiadomo, niedawno dla miejscowości Wancerzów podejmowano uchwałę w sprawie Planu zagospodarowania przestrzennego.
  Widocznie jakiś znajomek biznesmen zabiega w gminie o odrolnienie swoich gruntów……
  Lepiej sprzedawać działki, niż pole….

  5
  3
 2. Rolnik pisze:

  Ja też chce 2,5 hektara pod zabudowę, żeby mi zrobili, bo nie opłaca mi się żyta siać.
  Ale mówią, że to trzeba,,załatwić ” z kim trzeba……

  4
  3
 3. Axx pisze:

  Komuś bardzo zależy, więc załatwiają!
  I będą załatwiać, ale swoim.
  Zwyklemu nie pójdą na rękę.

  2
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *