słabe opady deszczu
piątek
Reklama
Dziś nadzwyczajna sesja
24 listopada 2023 r. | 11:54
0

Dziś o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Mstów odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mstów.

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LVI/442/2023 Rady Gminy Mstów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w miejscowości Jaźwiny.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *