zachmurzenie duże
sobota
Reklama
Dziś sesja Rady Gminy Mstów
15 marca 2023 r. | 13:34
0

Dziś o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Mstów odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mstów.

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/223/2012 Rady Gminy Mstów z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mstów w 2023 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/395/2023 Rady Gminy Mstów z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacj celowej w 2023 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Mstów, realizowanych przez osoby fizyczne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Mstów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy.
7. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *