zachmurzenie duże
27°
25°
wtorek
Reklama
Dziś sesja Rady Gminy Mstów
25 listopada 2022 r. | 11:59
0

Dziś o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Mstów odbędzie się sesja Rady Gminy Mstów, podczas której radni kolejny raz zmienią regulamin wynagradzania nauczycieli.

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Mstów w 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci,
młodzieży, uczniów i rodziców.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/190/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Gminnej w Mstowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.
14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie Sesji Rady GminyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *