bezchmurnie
24°
20°
poniedziałek
Reklama
Dziś wójt otrzyma wotum zaufania i absolutorium
28 czerwca 2021 r. | 08:00
0

W poniedziałek o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Mstów odbędzie się sesja Rady Gminy Mstów, podczas której wójt otrzyma wotum zaufania i absolutorium od swoich radnych.

Informacja o sesji w BIP UG Mstów pojawiła się w czwartek.

porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów.
9. 15 lat działalności Stowarzyszenia „Partnerstwa Północnej Jury” na rzecz mieszkańców Gminy Mstów - informacja.
10.Debata nad Raportem o stanie Gminy Mstów za 2020 rok. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Mstów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2020 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mstów.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Srocko nazwy „Częstochowska”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Srocko nazwy „Mstowska”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mstów na rok szkolny 2021/2022.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/208/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
17.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
18.Zamknięcie Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *