słabe opady śniegu
-3°
środa
Reklama
Jutro sesja Rady Gminy Mstów
30 marca 2022 r. | 12:55
0

W czwartek 31 marca o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Mstów odbędzie się sesja Rady Gminy Mstów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI, XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mstów w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Wancerzów nazwy „Akacjowa”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *