zachmurzenie duże
17°
16°
niedziela
Reklama
Jutro sesja Rady Gminy Mstów
27 kwietnia 2022 r. | 12:00
1

Jutro o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Mstów odbędzie się sesja Rady Gminy Mstów, podczas której radni jednogłośnie podejmą wszystkie uchwały, w tym m.in. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej w 2022 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Mstów, realizowanych przez osoby fizyczne.

porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego Gminy Mstów.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
5.Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/319/2022 Rady Gminy Mstów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej w 2022 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Mstów, realizowanych przez osoby fizyczne.
10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie Gminy Mstów w miejscowości Srocko nazwy „Dębowa”.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/326/2022 Rady Gminy Mstów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z częściami wspólnymi i udziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Mstów, położonego w miejscowości Brzyszów.
13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Wancerzów w gminie Mstów.
14.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia w miejscowości Wancerzów w gminie Mstów.
15.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
16.Zamknięcie Sesji Rady Gminy

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Jutro sesja Rady Gminy Mstów”

  1. Nie z Budzynia pisze:

    No to będą zaprzysięgać nowego radnego, a stary Bigos donosiciel, będzie topił żale po Mstowie, jaki to skrzywdzony 😀😀😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *