słabe opady deszczu
piątek
Reklama
Jutro sesja w sprawie dodatku węglowego
29 września 2022 r. | 11:29
0

Jutro o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Mstów odbędzie się sesja Rady Gminy Mstów, podczas której radni przyjmą zmiany finansowe i będzie mogła zostać rozpoczęta procedura wypłat dodatku węglowego dla mieszkańców gminy Mstów.

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII i XLIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Mstów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mstów na lata 2022-2025 z perspektywą do 2027 roku”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mstów, położonej w miejscowości Mstów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/190/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod numerem OR.152.2.1.2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Gminnej w Mstowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.
17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
18.Zamknięcie Sesji Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *