zachmurzenie duże
-2°
-2°
czwartek
Reklama
fot. UG Mstów
Konwent Burmistrzów i Wójtów w Mstowie
01 lipca 2019 r. | 09:40
0

28 czerwca 2019 r. w restauracji „Nowy Świat” w Mstowie odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP). Jego gospodarzem był p. Tomasz Gęsiarz, Wójt Gminy Mstów, członek Zarządu Związku.

Dla naszej gminy było to historyczne wydarzenie, gdyż po raz pierwszy samorządowcy z całego województwa śląskiego obradowali i gościli w Gminie Mstów. Tematami, które zdominowały czerwcowe posiedzenie Konwentu były: walka ze smogiem, gospodarka wodna na terenach wiejskich oraz programy wsparcia osób niepełnosprawnych. Ok. 60 samorządowców z woj. śląskiego po raz kolejny spotkało się, aby podjąć merytoryczną dyskusję.

k4

Wśród gości Konwentu znaleźli się:

  • p. Robert Magdziarz, Wicewojewoda Śląski;
  • p. Jarosław Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • p. Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski
  • p. Jan Wroński, Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON;
  • p. Krzysztof Nowak, Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  • p. Ludomir Golaś, Dyrektor Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Lublińcu;
  • p. Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • samorządowcy z naszego regionu.

k7

 

* P. Ireneusz Czech, Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP, Wójt Gminy Kochanowice witając gości podkreślił znaczenie odbywania regularnych spotkań w gronie samorządowców oraz możliwość omawiania bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem małych i średnich gmin.

* O znaczeniu samorządowej współpracy w wystąpieniu otwierającym mówił również p. Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika:

- Konwent Burmistrzów i Wójtów to gremium, które od wielu lat bardzo aktywnie działa na rzecz samorządów lokalnych w naszym regionie. W jego ramach chcemy tworzyć realną wspólnotę interesów samorządowych. Dowodem naszej skuteczności jest fakt, iż w ostatnich miesiącach liczba jednostek samorządu terytorialnego w naszym Stowarzyszeniu znowu się zwiększyła. Obecnie zrzeszamy około 70% samorządów lokalnych z naszego regionu. Od lipca powitamy w naszym gronie gminę Krzepice - powiedział.

k15

 

* W pierwszym bloku wystąpień p. Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawiła stan prac władz województwa związanych z nową perspektywą finansowania projektów ze środków unijnych. P. Stefania Koczar-Sikora zwróciła uwagę na działania, które w szczególności będą dofinansowywane, tj. dotyczące m.in. walki z niską emisją, rozwoju energetyki prosumenckiej czy zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.
* Druga część spotkania rozpoczęła się od przedyskutowania kwestii związanych z Systemem Obsługi Wsparcia SOW, realizacją zadań PFRON w 2019 r. oraz o rządowym programem Dostępność Plus i Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Odniósł się do nich w trakcie swojego wystąpienia p. Jan Wroński, Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, wskazując skalę możliwości uzyskania wsparcia finansowego,  jego zakres rzeczowy oraz grupy beneficjentów.

* O doświadczeniach płynących z wdrażania Zintegrowanego systemu wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji (ZONE) podczas Konwentu mówił p. Przemysław Korcz, Burmistrz Ustronia. Ustroń jest jednym z dziewięciu miast w Polsce, które przystąpiły do tego systemu.

 

* Ważnym tematem dyskusji samorządowców były działania Rządu RP w zakresie rozwiązywania problemów w gospodarce wodnej na terenach wiejskich. Kwestie te przedstawił p. Jarosław Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

k27

 

* Z kolei p. Ludomir Golaś, Dyrektor Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Lublińcu przedstawił zasady działania spółek wodnych w woj. śląskim.

* Ostatnim zagadnieniem poruszonym w trakcie wydarzenia były problemy wynikające z postępującej degradacji istniejących urządzeń melioracyjnych. Kwestie te omówił p. Krystian Kotynia, Burmistrz Miasta Krzepice.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *