zachmurzenie duże
27°
25°
wtorek
Reklama
13 tys. firm zgłosiło się w woj. śląskim do małego ZUS Plus
04 marca 2020 r. | 13:06
0

Prawie 13 tys. firm zgłosiło się w województwie śląskim do „Małego ZUS Plus” w terminie od 1 lutego do 2 marca. To właśnie 2 marca był ostatnim dniem na zgłoszenie firm do tej ulgi. Najwięcej przedsiębiorców chcących skorzystać z ulgi zarejestrowało się w rybnickim oddziale ZUS, najmniej w zabrzańskiej placówce.
Od 1 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”. Dzięki nim z nowej ulgi może skorzystać więcej firm niż poprzednio, gdyż zwiększyła się, prawie dwukrotnie, maksymalna kwota przychodu, jaką płatnik mógł uzyskać w poprzednim roku swojej działalności. Już nie 67,5 tys. zł, ale 120 tys. zł przychodu za ubiegły rok.

Czekali na ostatni moment na zgłoszenie
- Analizując statystyki wpływu zgłoszeń do „Małego ZUS Plus” można zauważyć, że biznesmeni w województwie śląskim decyzję o skorzystaniu z ulgi zostawili sobie na ostatni moment. W województwie śląskim od 1 lutego do 23 lutego do "małego ZUS plus" zgłosiło się 6769 firm, a w ostatnim tygodniu lutego i 2 marca, tych zgłoszeń było praktycznie tyle samo co przez trzy wcześniejsze tygodnie, czyli ponad 6 tysięcy - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W sumie od 1 lutego do 2 marca do "małego ZUS plus" w Śląskim zgłosiło się 12 886 przedsiębiorców.

Co się zmienia „mały ZUS Plus”?
Oprócz zwiększonej kwoty przychodu za ubiegły rok, zmienił się także sposób obliczania składek. Do tej pory w ramach „małego ZUS” przedsiębiorca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od przychodu. Teraz kwota składek na „mały ZUS plus” zależy od dochodu, a podstawą wymiaru składek jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli w 2020 roku między 780 zł a 3136,20 zł).

Pomocnym w obliczeniu nowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne może być kalkulator składek, specjalnie przygotowany przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest dostępny na stronie eSkladka.pl.

Dla kogo jeszcze w tym roku „Mały ZUS Plus”?
Przedsiębiorcy, którym w ciągu roku skończy się 24-miesięczny okres opłacania preferencyjnych składek (bez znaczenia czy to będzie w połowie marca, w kwietniu, czy innym miesiącu) i spełnią warunki do „małego ZUS plus” mogą z tej ulgi skorzystać. Muszą jednak pamiętać o siedmiodniowym, nieprzekraczalnym terminie na zgłoszenie z nowym kodem do ubezpieczeń społecznych (0590 lub 0592). Te 7 dni liczy się po zakończeniu preferencyjnych składek, inaczej mówiąc od pierwszego dnia, w którym spełnią warunki małego ZUS plus. Podobnie jest z płatnikami, którzy w ciągu roku odwieszą swoją działalność. Tutaj też obowiązuje ich termin siedmiu dni na zgłoszenie z nowym kodem do ubezpieczeń społecznych i spełnieniu ustawowych warunków do przyznania ulgi, w tym prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni.

Niskie składki to niskie świadczenia
Ulgi w opłacaniu niższych składek to propozycja, a nie obowiązek. Przedsiębiorca może z nich skorzystać, ale nie musi. Ważne, by podjął tę decyzję świadomie, mając na uwadze to, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe świadczenia, w tym zasiłki chorobowe, opiekuńcze, renty, ale i emeryturę.

Wpływ zgłoszeń do „Małego ZUS Plus” od 1.02.2020 do 2.03.2020 r.:
Bielsko-Biała - 2457
Chorzów - 2274
Częstochowa - 1867
Rybnik - 2735
Sosnowiec - 1894
Zabrze - 1659Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *