bezchmurnie
14°
piątek
Reklama
Bałagan w papierach w Urzędzie Gminy Mstów
24 maja 2021 r. | 11:52
2

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w kolejnych wnioskach pokontrolnych wykazała bałagan jaki panuje w Urzędzie Gminy Mstów. Chodzi o papierologię, która niestety jest w każdym urzędzie.

Według RIO:

W latach 2016 - 2020 do dnia kontroli, przyjmowano złożone przez podatników informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości na poszczególne lata z pominięciem ich zarejestrowania przez punkt kancelaryjny, nie zamieszczając na nich dat złożenia w Urzędzie Gminy Mstów.

Było to wymagane § 40 ust. 1 i 3 i § 42 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67).

Powyższe dotyczyło formularzy informacji na podatek od nieruchomości złożonych przez następujących podatników będących osobami fizycznymi:
- nr karty kontowej 13742 (na formularzach wypełnionych w dniach 25 maja 2020 r., 13 czerwca 2018 r. i 23 marca 2017 r.),
- nr karty kontowej 43235 (informacja na rok 2017 - brak daty wypełnienia formularza),
- nr karty kontowej 90336 (na formularzu informacji wypełnionym dn. 19 grudnia 2019 r.), oraz deklaracji na podatek od nieruchomości złożonych przez podatników:
- nr karty kontowej 37 (daty wypełnienia formularzy deklaracji: 23 stycznia 2019 r. i 28 stycznia 2020 r.),
- nr karty kontowej 111 - (daty wypełnienia formularzy deklaracji - 14 lipca 2016 r., 7 marca 2017 r., 28 lipca 2017 r.).

Brak adnotacji o dacie wpływu do Urzędu Gminy w Mstowie stwierdzono również na informacjach podatkowych złożonych w latach 2005 - 2015 przez podatników podatku od nieruchomości o numerach kart kontowych: 89521 - na 2010 r., 3134 - na 2005 r., 43781 - na 2015 r., 90553 - na 2015 r., 43235 - na 2012 r., 90336 - na 2012 r., 89083 - na 2007 r. Zgodnie z wyjaśnieniami p. Marii Skibińskiej – Skarbnika Gminy Mstów, daty wpływu na formularzach informacji i deklaracji podatkowych nie zostały umieszczone jedynie na informacjach i deklaracjach składanych osobiście przez podatników u pracownika zajmującego się wymiarem podatków.

Zadania związane z prowadzeniem wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych należały do Specjalistów ds. wymiaru podatków i opłat. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Maria Skibińska – Skarbnik Gminy Mstów.

Zadania związane z obsługą kancelaryjną Urzędu Gminy Mstów, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu, należały do pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. sekretarsko-kancelaryjnych. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Sylwia Kuban – Sekretarz Gminy Mstów.

Wniosek nr 7
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Mstów w zakresie rejestrowania informacji i deklaracji podatkowych w punkcie kancelaryjnym, stosownie do procedur określonych w § 40 ust. 1 i ust. 3 i § 42 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Bałagan w papierach w Urzędzie Gminy Mstów”

 1. Robotnik pisze:

  Jakaś masakra w tej gminie.
  Za co ci ludzie biorą tak wysokie pensje.
  Wójt na tym nie panuje i jeszcze serwuje nagrody.
  Pytam się, za co ? Dlaczego moim kosztem, jako podatnika?

  7
  1
 2. Wcale nie zdziwiony pisze:

  Co tu dużo pisać. Po prostu granda.
  Niestety do następnych wyborów ta klika jest nietykalna.
  Gorzej jest z panią S. – jej nikt nie ruszy. Nawet jak się zmieni wójt.

  18
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *