słabe opady śniegu
-2°
-3°
sobota
Reklama
fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Nagrody dla uzdolnionych uczniów
28 września 2021 r. | 09:09
0

Starostwo Powiatowe w Częstochowie informuje o możliwości ubiegania się przez uczniów zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego o nagrodę Starosty Częstochowskiego. Nagrody przyznawane są dla uzdolnionych uczniów za osiągnięcia w co najmniej jednej z kategorii: nauka, kultura, sport.

Kandydat do nagrody powinien spełnić następujące warunki:

• w poprzednim roku szkolnym był uczniem co najmniej klasy IV szkoły podstawowej,
• posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu częstochowskiego,
• w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych na świadectwie jako obowiązkowe oraz dodatkowe osiągnięcia w co najmniej jednej z poniższych kategorii:
a) nauka – w poprzednim roku szkolnym zajął I miejsce w konkursie, turnieju lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim lub co najmniej III miejsce na wyższych szczeblach,
b) kultura – w poprzednim roku szkolnym zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursach artystycznych (np. muzyka, taniec, śpiew, plastyka itd.) rangi międzynarodowej,
c) sport – w poprzednim roku szkolnym zajął co najmniej IV miejsce w finałach mistrzostw Polski w dyscyplinach sportowych, których organizatorem jest polski związek sportowy.

Nagroda przyznawana jest na podstawie wniosku, złożonego w terminie do 15 października każdego roku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, pokój 3.

Wniosek składają rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni kandydat.

Regulamin, kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród oraz wniosek dostępne są na stronie www.czestochowa.powiat.pl -> BIP -> Załatwianie spraw -> Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, pokój 125, tel. (34) 322-91-41

Nagrody finansowane są z dochodów własnych powiatu częstochowskiego. /Starostwo Powiatowe w Częstochowie/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *