zachmurzenie duże
17°
16°
czwartek
Reklama
Od dziś można składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy
01 lutego 2022 r. | 10:28
0

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać elektronicznie wniosek do ZUS o świadczenie wychowawcze na nowy okres czyli od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który zacznie się od 1 czerwca 2022 r. trzeba złożyć do ZUS wniosek. Od początku lutego można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Na PUE ZUS wnioski będą mogli składać:
• matka albo ojca dziecka,
• osoba, która sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jest opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
• dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Rodzic dziecka, który ma numer PESEL, będzie mógł złożyć wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił taką usługę. Jeśli chcesz otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r. złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Złożenie wniosku w tym okresie gwarantuje, że ZUS wypłaci świadczenie wychowawcze począwszy od świadczenia należnego za czerwiec 2022 r. Jeśli złożysz wniosek na nowy okres świadczeniowy po 31 czerwca 2022 r., wówczas ZUS pierwsze świadczenie wypłaci od miesiąca w którym złożyłeś wniosek.



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *