zachmurzenie duże
27°
25°
wtorek
Reklama
fot. UG Mstów
RIO: Gmina Mstów obciążała nabywców kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
30 marca 2021 r. | 12:00
3

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zwróciła również uwagę na niezgodne z prawem obciążania przez gminę Mstów nabywców nieruchomości gminnych kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Chodzi o sprzedaż działek w 2019 roku.

W 2019 r. przy sprzedaży bezprzetargowej działek o nr 840/23, 840/25, 840/27 o łącznej pow. 167 m2, zobowiązano nabywców do zapłaty kosztów podziału nieruchomości oraz kosztów sporządzenia operatu szacunkowego. W przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) nie przewidziano możliwości poboru opłat z ww. tytułu. Zgodnie z art. 25 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje burmistrz, co polega na wykonywaniu czynności polegających m.in. na zapewnieniu wyceny tych nieruchomości oraz dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości.

W protokole rokowań z dnia 3 stycznia 2019 r. zawarto ustalenia w zakresie uiszczenia przez nabywcę kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

W aktach sprawy brak było dokumentów księgowych potwierdzających wysokość poniesionych wydatków związanych z podziałem ww. nieruchomości oraz sporządzeniem operatu szacunkowego. W przedłożonej dokumentacji znajdowało się tylko zlecenie na wykonanie operatu szacunkowego z dnia 16 sierpnia 2018 r. podpisane przez ówczesnego Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Z wyjaśnień złożonych przez pracowników Urzędu wynika, że ww. koszty poniósł kupujący rozliczając się bezpośrednio z wykonawcami. Ponieważ zbycie nieruchomości jest postępowaniem cywilno-prawnym i pewne ustalenia, takie jak poniesienie kosztów przygotowawczych do sprzedaży nieruchomości, zostały domówione pomiędzy stronami (sprzedającym i kupującym), to nie musiało być zapłacone przez gminę, a później uwzględnione (doliczone) w cenie sprzedaży. Operat szacunkowy został zweryfikowany przez pracownika merytorycznego Urzędu, prowadzącego sprawę i stwierdzono, że wartości szacowanych nieruchomości odpowiadają cenom transakcyjnym w danym rejonie Gminy Mstów. Koszty za wykonanie podziału wynosiły 2.500 zł brutto, natomiast za sporządzenie operatu szacunkowego 590,40 zł brutto.

Protokół rokowań z dnia 3 stycznia 2019 r. podpisał p. Tomasz Gęsiarz – Wójt Gminy Mstów. Zadania związane z przygotowaniem i sprzedażą mienia komunalnego należały do obowiązków pracowników Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Nadzór nad pracą ww. Referatu sprawował jego Kierownik.

Wniosek nr 4
Zaprzestać obciążania nabywców nieruchomości gminnych kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, stosownie do art. 25 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).3 odpowiedzi na “RIO: Gmina Mstów obciążała nabywców kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży”

 1. Nabywca pisze:

  To w takim razie ,teraz wójt musi mi zwrócić koszty które musiałem zapłacić za zakup działki ,bo to było niezgodne z prawem!!!
  Najlepiej że swojej kieszeni niech mi odda.

  12
  1
  • Do nabywcy pisze:

   Obyś się nie zdziwił, że ci coś dobrowolnie oddadzą. Nawet cię o tym fakcie nie powiadomią.
   A jak chcesz zwrot kasy, to zapewne tylko sąd.
   Niestety takich mamy (pseudo)urzędników: arogancja i niekompetencja.

 2. ZXY pisze:

  Za działania urzędnicze, które są ze szkodą dla obywatela, powinny być przewidziane sankcje karne.
  Wtedy skończyłaby się samowola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *