zachmurzenie duże
27°
25°
wtorek
Reklama
RIO wykryła kolejne nieprawidłowości w pracy urzędu
04 maja 2021 r. | 12:15
4

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w Urzędzie Gminy Mstów dotyczyła m.in. gospodarki nieruchomościami. Inspektorzy RIO wykryli kolejne nieprawidłowości.

W latach 2017 - 2018 zaniechano zamieszczania wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na stronie internetowej Urzędu, zaniechano także zamieszczania w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu ww. wykazów w siedzibie Urzędu, co wymagane było art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

W myśl art. 35 ust. 1b ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zadania związane z oddawaniem w najem/dzierżawę nieruchomości gminnych należały do obowiązków pracowników Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Nadzór w tym zakresie sprawował Kierownik ww. Referatu. W latach 2019 - 2020 wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem były zamieszczane na stronie internetowej Urzędu, a informacje o ich wywieszeniu w siedzibie Urzędu były zamieszczane w prasie lokalnej.

Do dnia kontroli zaniechano opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, o którym od 1 stycznia 2017 r. mowa w art. 25 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanymi przepisami, gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości przez wójta polega w szczególności na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu. Do dnia 31 grudnia 2016 r. zagadnienie to regulował art. 25 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Osobą odpowiedzialną za gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, był p. Tomasz Gęsiarz – Wójt Gminy Mstów.

W trakcie kontroli opracowano projekt planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021 - 2023, a następnie wprowadzono zarządzeniem Nr 201/2020 Wójta Gminy Mstów z dnia 23 listopada 2020 r. .

PAWEŁ GĄSIORSKI4 odpowiedzi na “RIO wykryła kolejne nieprawidłowości w pracy urzędu”

 1. zenia pisze:

  ale chity masz o czem pisać koń by się uśmiał

  1
  11
 2. Bezdomny pisze:

  No jasne. Po co kogo informować o lokalach do wzięcia? Jak nikt nie będzie o tym wiedział – nie będzie dodatkowych chętnych. Przydzielimy je swoim.

  14
  1
 3. XZY pisze:

  Ten urząd działa po tajniacku, bo to o to chodzi, żeby inni nie mogli korzystać, tylko swoi.

  13
  2
 4. Kacper pisze:

  Przecież to zwykła klika cwaniaków i wyjadaczy mają teraz swoje pięć minut to muszą się nachapać na kilka pokoleń po to obstawiają się swoimi żrą i się dzielą a bata nie ma. Jak takie ochłapy są na takim strzeblu to strach pomyśleć co dzieje się wyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *