zachmurzenie duże
17°
16°
niedziela
Reklama
Słaby nadzór nad urzędnikami gminy Mstów
12 maja 2021 r. | 11:44
5

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach kolejny raz wykazała, że nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Mstów jest na niskim poziomie. To tylko pokazuje, że osoby zarządzające gminą nie radzą sobie z tym zbyt dobrze.

W opinii RIO w latach 2016 - 2020 do dnia kontroli nie wezwano podatników, którzy w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości złożonych do Urzędu Gminy Mstów, nie zamieścili wymaganych wzorami tych formularzy informacji.

Stosownie do art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej, w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. Zgodnie z art. 272 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających.

Powyższe dotyczyło formularzy informacji na podatek od nieruchomości złożonych przez następujących podatników o numerach kart kontowych:
- 89521, który w informacji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010 zamieścił jedynie adres położenia przedmiotu opodatkowania, nie zamieszczając identyfikatorów działek i budynków
- 3134, który w informacji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2005 zamieścił jedynie identyfikatory działek nie zamieszczając wymaganego adresu położenia przedmiotu opodatkowania, 12
- 43781, który w informacji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015 zamieścił jedynie identyfikator działki nie zamieszczając wymaganego adresu położenia przedmiotu opodatkowania,
- 13742, który w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości na lata 2016, 2017 i 2020 zamieścił jedynie identyfikator działki nie zamieszczając wymaganego adresu położenia przedmiotu opodatkowania,
- 90553 który w informacji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015 zamieścił jedynie identyfikator działki nie zamieszczając wymaganego adresu położenia przedmiotu opodatkowania,
- 43235, który w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości na lata 2012, 2017 nie zamieścił adresów opodatkowanych nieruchomości ani numerów ewidencyjnych działek,
- 90336, który w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz na rok 2019 nie zamieścił identyfikatorów posiadanych działek.

W wymienionych latach obowiązywały wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości określone załącznikami do uchwał Rady Gminy Mstów:
- w latach 2005 - 2011 - Nr XVII/154/2004 z dnia 10 listopada 2004 r.,
- w latach 2012 - 2015 - Nr XVII/118/2011 z dnia 4 listopada 2011 r.,
- w latach 2015 - 2019 - Nr XII/93/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

Natomiast od 1 lipca 2019 r. wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości określał załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104).

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez p. Marię Skibińską – Skarbnika Gminy Mstów, pracownik zajmujący się wymiarem podatków i opłat ze względu na duży zakres prac nie był w stanie sprawdzić, czy wszystkie wymagane dane w składanych informacjach i deklaracjach zostały uzupełnione.

Zadania związane ze wstępną weryfikacją informacji w sprawie podatku od nieruchomości składanych przez podatników podatku od nieruchomości należały do Specjalistów ds. wymiaru podatków i opłat. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Maria Skibińska – Skarbnik Gminy Mstów.

Wniosek nr 6 RIO w Katowicach:
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Mstów w zakresie dokonywania czynności sprawdzających informacje w sprawie podatku od nieruchomości oraz egzekwowania korekt tych informacji podatkowych wraz z załącznikami, stosownie do art. 272 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), mając na uwadze wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104) oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKI5 odpowiedzi na “Słaby nadzór nad urzędnikami gminy Mstów”

 1. Marcel pisze:

  Jaki nadzór ?
  Jaki nadzór?
  Cale to gminne towarzystwo podlega samoadoracji i nie potrzebuje żadnego nadzoru!

  21
  2
 2. Do wójta pisze:

  Nadzór przez panią skarbnik???
  To przecież kpina. Prawie każdy z nas wie, bądź słyszał jakie opinie o niej chodzą po gminie.
  Może czas na wymianę kadry?
  Masz pan “jaja”? Zróbrzesz w końcu porządek w tym waszym grajdole.

  16
  1
 3. Adam pisze:

  Przy okazji najbliższych wyborów ludzie powinni przejrzeć na oczy i zrobić trochę porządków w tej gminie.
  Zaczynając od wójta .
  Nie wystarczy , żeby taki radny (radna) potrafił się tylko podpisać na liście do wypłaty diety.

  9
  2
 4. Kacper pisze:

  To mocno spleciona pajęczyna szef obstawił się kolegami dzielą między siebie zadania bez przetargu bo można a po to można żeby koledzy z rady i samorządowcy mogli się pobogacic są jednogłośni w zamian murem stoją za wodzem.

  8
  2
 5. Zorro pisze:

  Nic dziwnego jak w gminie siedzi tylko rodzina i znajomi znajomych… Żadna zwykła osoba się tam niedostanie. Połowa tej kadry to żenada… ciekawe za co im płacą za siedzenie przy kawusi i popychaniu pierdół…

  3
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *