zachmurzenie duże
27°
25°
wtorek
Reklama
W piątek sesja Rady Gminy Mstów
24 lutego 2021 r. | 11:50
7

W piątek 26 lutego o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mstów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Mstów.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXV, XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rędziny.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/208/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mstów na lata 2021-2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Mstów,
liczby punktów im odpowiadających oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mstów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mstów na lata 2021 - 2026”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie gminy Mstów w miejscowości Zawada nazwy „Malinowa”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Mstów w 2021 roku.
16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie Sesji Rady Gminy7 odpowiedzi na “W piątek sesja Rady Gminy Mstów”

 1. Obywatel X pisze:

  A to ciekawa sesja będzie….
  Bogata gmina Mstów będzie udzielała pomocy finansowej dla ,,biednych” Rędzin?
  A na co to ?

  8
  1
  • Od śmieci pisze:

   Zaczynam się obawiać, czy radni szykują nam niespodziankę – podwyżkę na śmieci?
   Bo punkt 12 obrad mówi coś o jakimś regulaminie…czystości….porządku….

   6
   1
 2. Obserwator pisze:

  A transmisja na żywo będzie ?
  Bo ciekawy jestem czy radni niemowy odzyskali głos ?

  7
  1
 3. Redziniak pisze:

  Zapraszam szanownych sąsiadów z Mstowa na stronę intrrnetowa : gminaredziny.pl
  Kochani , narzekacie na swojego wójta, ale u nas w Rędzinach się dopiero dzieje !!!
  Poczytajcie dokładnie, co u nas się wyrabia , porównajcie to do Waszych władz, a dojdziecie do słusznego wniosku , że samorządy w Polsce nie mają racji bytu !!!

  6
  1
 4. Mstowiak pisze:

  Obserwowaliście posiedzenie?
  Czy ktoś się odezwał, czy też dalej niemowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *