zachmurzenie duże
16°
12°
czwartek
Reklama
W poniedziałek sesja w sprawie nowych stawek podatku od nieruchomości
27 listopada 2020 r. | 11:40
3

W poniedziałek 30 listopada w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mstów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie gminy Mstów w miejscowości Brzyszów nazwy „Spokojna”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie gminy Mstów w miejscowości Srocko nazwy „Sosnowa”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Mstów działalności w zakresie telekomunikacji.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mstów.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
15.Zamknięcie Sesji Rady Gminy3 odpowiedzi na “W poniedziałek sesja w sprawie nowych stawek podatku od nieruchomości”

 1. mieszkanka pisze:

  nie siej fermentu naucz sie czytać
  “uchwała w sprawie zmiany uchwaly”
  to tylko korekta w treści dokumentu a nie żadnych stawek

 2. Nina pisze:

  No właśnie!
  Czyli będą zmieniać uchwałę w sprawie stawek od nieruchomości.
  Jak znam życie , to…… podwyżki!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *