zachmurzenie duże
16°
12°
czwartek
Reklama
fot. UG Mstów
Wkrótce ruszy rekrutacja do szkół i przedszkoli w gminie Mstów
06 lutego 2020 r. | 09:19
2

Gmina Mstów ogłosiła terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Mstów, na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja rozpocznie się 2 marca, a zakończy 28 kwietnia.

Harmonogram rekrutacji znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Mstów, na rok szkolny 2020/2021:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin postępowania uzupełniającego w przypadku wolnych miejsc
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 02.03.2020- 20.03.2020 07.04.2020- 16.04.2020
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 23.03.2020- 25.03.2020 17.04.2020- 21.04.2020
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26.03.2020
do godz. 14.00
22.04.2020
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 27.03.2020- 03.04.2020 23.04.2020- 27.04.2020
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 06.04.2020
do godz.14.00
28.04.2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Mstów w roku szkolnym 2020/2021:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej 02.03.2020- 20.03.2020 07.04.2020- 16.04.2020
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 23.03.2020- 25.03.2020 17.04.2020- 21.04.2020
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 26.03.2020
do godz. 14.00
22.04.2020
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata wniosku o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia. 27.03.2020- 03.04.2020 23.04.2020- 27.04.2020
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 06.04.2020
do godz.14.00
28.04.2020

Zmieniły się ponadto kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 31 stycznia przedstawiają się następująco:

Lp. Kryterium dodatkowe Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1. dziecko którego oboje rodziców/opiekunów prawnych (lub rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko) pracuje lub uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne 16 zaświadczenie o zatrudnieniu lub odbywaniu studiów, lub zaświadczenie z ZUS/ KRUS o opłacaniu składek
2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola pierwszego wyboru 8 oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego potwierdzone przez dyrektora placówki, do której uczęszcza rodzeństwo
3. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły związanej organizacyjnie z przedszkolem pierwszego wyboru 4
4. dziecko, którego miejsce zamieszkania jest najbliższe placówce pierwszego wyboru 2 oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania
5. dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest zatrudniony na terenie gminy Mstów 1 zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy

 2 odpowiedzi na “Wkrótce ruszy rekrutacja do szkół i przedszkoli w gminie Mstów”

  1. DaJansk DCrzypa@ Gmail.com pisze:

    Czy w niedawno wybudowanym przedszkolu w Wancerzowie usytuowano na piętrze jakąś klasę z z dziećmi na pobyt stał? Od rana do godzin zamknięcia przedszkola. Jak ktoś zna odpowiedź to proszę ją umieścić!

  2. Mieszkanka pisze:

    Na 35.kandydatów .15 miejsc ???.
    Moje dziecko się nie dostało.Mimo iż jest to najbliższe przedszkole miejsca zamieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *