bezchmurnie
16°
11°
czwartek
Reklama
fot. UG Mstów
Wojewoda zmienił nazwę ulicy 16 Stycznia w Mstowie i Wancerzowie
20 marca 2019 r. | 12:41
0

Urząd Gminy w Mstowie poinformował, że w związku z zarządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2019 r. dokonana została zmiana nazwy ulicy „16 Stycznia”, położonej w sołectwach Mstów i Wancerzów, na ul. „Gminną”.

Wojewoda Śląski, na podstawie opinii Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, uznał konieczność zmiany nazwy ul.16 Stycznia, jako symbolizującej i propagującej ideę komunizmu.

W ww. opinii Instytutu podniesiono: „Dnia 16 stycznia 1945 r. nastąpiło wkroczenie jednostek Armii Czerwonej na teren gminy Mstów. Zgodnie z propagandową praktyką władz komunistycznych wydarzenie to celebrowane było – niezgodnie z faktami historycznymi – jako „dzień wyzwolenia” (...) Przedmiotowa nazwa, honorująca moment wkroczenia Armii Czerwonej do wymienionej miejscowości, spełnia rolę daty symbolizującej komunizm”.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *