zachmurzenie duże
-0°
-4°
piątek
Reklama
Wypłata gwarantowana z ZUS
11 października 2022 r. | 09:00
0

Osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i posiadają subkonto w ZUS, mogą wskazać osoby, które będą miały prawo do wypłaty gwarantowanej po śmierci świadczeniobiorcy.

Uposażony
„Wypłata gwarantowana” to jednorazowa wypłata pieniędzy, która przysługuje osobie lub osobom, które wskazał właściciel subkonta w ZUS po jego śmierci. Osobami uposażonymi mogą być małżonek, członkowie rodziny czyli dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, wnuki, rodzeństwo ale również osoby, które nie są członkami rodziny.

- Emeryci z naszego regionu często pytają o to, czy jako uposażonego do wypłaty gwarantowanej mogą wskazać współmałżonka. To jak najbardziej zasadne, gdy pozostajesz ze współmałżonkiem we wspólności majątkowej. Wtedy staje się on automatycznie osobą uposażoną do takiej wypłaty – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Przy wskazaniu do wypłaty gwarantowanej kilku osób, możesz określić procentowy udział
w wypłacie dla każdej z nich. Jeśli tego nie zrobisz, to ZUS założy, że udziały tych osób są równe. Warto pamiętać, że przy procentowym oznaczaniu udziału dla poszczególnych uposażonych suma powinna być równa 100 proc.

- Osoby, w związkach małżeńskich, które zamierzają uposażyć do wypłaty gwarantowanej kogoś spoza rodziny, powinny uzyskać na to pisemną zgodę współmałżonka, który z kolei powinien w tym celu złożyć oświadczenie ze zgodą na uposażenie konkretnej osoby czy osób - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS..

Oczywiście wskazanie osoby uposażonej staje się bezskuteczne, jeśli ta osoba zmarła. Wtedy udział zmarłej uposażonej osoby, przypada w równych częściach innym wskazanym, chyba że właściciel subkonta zadecyduje inaczej.

Trzy lata
Prawo do całości lub części wypłaty przysługuje osobie lub osobom uposażonym, gdy śmierć emeryta nastąpiła w ciągu trzech lat od miesiąca, w którym ZUS po raz pierwszy wypłacić świadczenie emerytalne.

Jaki formularz?
Formularz, który służy do wskazania/zmiany osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej jest dostępny w każdej placówce ZUS. Druk ma symbol EWG-W. Ponadto do dyspozycji zainteresowanych jest też formularz EWG-O czyli „Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny”. Formularze są też dostępne do wypełnienia i wydrukowania lub do pobrania na stronie www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy”.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *